การลงพื้นที่นำรถแบคโฮขุดลอกเหมืองฝายในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่นำรถแบคโฮขุดลอกเหมืองฝายในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย จำนวน 4 เหมืองฝาย ประกอบด้วย ฝายโรงเรียน ฝายสบจ๋อง ฝายห้วยบง ฝายบ้านปาง และสบป้อกเชื่อมโต้งห้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนในการทำเกษตรกรรมและทำนาปลูกข้าว

Categories: กองช่าง,ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล