การลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัวที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยมอบหมายให้ นางสุทธินี ยะบุญทา นายปาลีวัฒน์ เมายศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแม่ป้อก ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัวที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

 

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม