การลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภคบริโภค) แก่ผู้กักตัว

วันที่ 20 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร  วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภคบริโภค) แก่ผู้กักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม