การลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และฝ่ายปกครองตำบลศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม