การวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม