การศึกษาดูงานการจัดการและบริหารกิจการการท่องเที่ยว I love flowers farm

วันที่ 23 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการและบริหารกิจการการท่องเที่ยว ณ I love flowers farm ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม