การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ โรงพยาบาลลี้ สาธารณสุขอำเภอลี้ รพ.สต.บ้านแม่ป้อก และรพ.สต.บ้านปาง อสม.ตำบลศรีวิชัย ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่ ประชาชนที่มีอายุมากว่า 18 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม