กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภา อบจ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย โรงเรียนบ้านปาง และประชาชน เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เป็นการนำไปสู่การพัฒนา ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม