กิจกรรมงานประเพณีรดน้ำดำหัว นายอำเภอลี้และนายกกิ่งกาชาดอำเภอลี้ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ นายสมัย ขมาโต รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอลี้ และนางพิภินันท์ สมองดี นายกกิ่งกาชาดอำเภอลี้ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ บ้านพักนายอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม