กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน อำเภอลี้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตืน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำจิตอาสาพระราชทานในสังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน อำเภอลี้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตืน ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมเป็นการพัฒนาทำความสะอาด ทาสี และปลูกต้นไม้ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธีฯ

 

Categories: ภาพกิจกรรม