กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ (วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ (วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) ณ วัดสามัคคีธรรม หมู่ 5 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม