กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอลี้ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบันไดนาคทางขึ้นวัดบ้านปาง (บันไดนาคฝั่งทิศตะวันออก) โดยมี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้เป็นประธานพิธี ณ วัดบ้านปาง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

     

 

 

 

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม