กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานวันสำคัญของไทย (วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย (วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) โดยมี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานพิธี ณ วัดหล่ายท่า หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม