กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงพยาบาลลี้(เก่า)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ กองคลังเทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงพยาบาลลี้(เก่า) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม