กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ)

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566) โดยมี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานพิธี ณ สระน้ำบ้านป่าคา หมู่ที่ 1 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม