กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช)

วันที่ 17 มกราคม 2567 กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช) โดยมี นายณัฏฐภัค อะโนต๊ะ ปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดดอนแก้ว หมู่ที่ 16 บ้านนามน ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม