กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)

วันที่ 18 มกราคม 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองลี้ หมู่ที่ 6 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายอัคค์สัจจา ใจบุญตระกูล ปลัดอำเภอลี้ ผู้แทนนายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธี

 

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม