กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

วันที่ 2 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดบริเวณวัดแม่เทย เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยมี นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดแม่เทย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม