กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567

วันที่ 6 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567 ณ ลานวัฒนธรรมดงหอ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

 

 

 

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม