กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ร่วมกับอำเภอลี้ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 โดยมี นายณัฏฐภัค อะโนต๊ะ ปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอลี้ เป็นประธานพิธีดังกล่าวฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกสภาฯ หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอลี้ รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาด บริเวณชาติภูมิสถานครูบาเจ้าศรีวิชัย บ้านปาง หมู่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม