กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันฉัตรมงคล) ประจำปี 2567

วันที่ 4 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดและทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบชมภู เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันฉัตรมงคล) โดยนายอดิทัด ไชยฮั่ง ปลัดอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธีฯแทนนายอำเภอลี้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบชมภู หมู่ที่ 10 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม