กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายประเวศน์  พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี) กิจกรรมดังกล่าว ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดบ้านกลาง โดยมี นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดบ้านกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม