กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศบาลตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ณ วัดบ้านปางและวัดแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม