กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นาย วิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ณ รอบบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม