กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ รอบบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม