กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 อำเภอลี้ ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ประจำเดือนสิงหาคม 2562 อำเภอลี้ โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลี้ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในตำบลศรีวิชัย และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณป่าในพื้นที่บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม