กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกพลิกฟื้นห้วยแม่ป้อกตามโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย นายสงัด ชัยแสน ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย และอำเภอลี้ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกพลิกฟื้นห้วยแม่ป้อกตามโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้วยแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล