กิจกรรมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบ้านผู้ป่วย

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปาง และ อสม.หมู่ที่ 4 พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก รายที่ 29 และรายที่ 30 (รอบที่2) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 รัศมีรอบบ้านผู้ป่วยระยะ 100 เมตร

 

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม