กิจกรรมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13

วันที่​ 4 ตุลาคม 2566 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับผู้นำชุมชน และอสม.ลงพื้นที่สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้​ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม