กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในตำบลศรีวิชัย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับผู้นำชุมชน และอสม.ลงพื้นที่สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม