กิจกรรมรณรงค์ “ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5” ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมณ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดและปล่อยขบวนรณรงค์ “ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5” ณ เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม