กิจกรรมรับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อสมทบกองทุน “คนศรีวิชัย ไม่ทอดทิ้งกัน” บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ ชมรม อสม.บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 จัดกิจกรรมรับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อสมทบกองทุน “คนศรีวิชัย ไม่ทอดทิ้งกัน” นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในชุมชน ณ บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

***********************************

📣ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก เทศบาลตำบลศรีวิชัย  จังหวัดลำพูน ได้ที่📣

🌐Website : http://www.sriwichailamphun.go.th

💌Facebook Page : https://www.facebook.com/tessabansriwichai

#งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลศรีวิชัย

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม