กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปี 2566

 

Categories: ภาพกิจกรรม