กิจกรรมวันวิชาการและจัดนิทรรศการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันวิชาการและจัดนิทรรศการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม