กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566

Categories: ภาพกิจกรรม