กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอลี้ ประจำปี 2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ นายสมัย ขมาโต รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอลี้ ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม