กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 13 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัยดำเนินการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน และพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับประชาชน ห้างร้าน ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Categories: ภาพกิจกรรม