กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ จุดที่ 2 (ลำห้วยบ้านแม่ป้อก – บ้านแม่ป้อกใน)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ จุดที่ 2 ณ ลำห้วยบ้านแม่ป้อก – บ้านแม่ป้อกใน ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม