กิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลลี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง และ อสม.บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยสะสม ต่อเนื่องในหมู่บ้าน ณ บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม