กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอสม.บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้ดูแลให้มีกำลังใจที่ดีเยี่ยม ภายใต้โครงการกองทุน บุญขยะ บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม