กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ณ โรงแรมแกรนด์ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ทลำพูน จ.ลำพูน

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม