กิจกรรมเดินรณรงค์ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ บริเวณตลาดเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม