กิจกรรมเยี่ยมบ้านตามรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี พ.ศ. 2567 บ้านปาง หมู่ที่ 1 บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่2 และบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม