กิจกรรมเยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 17 เมษายน 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลศรีวิชัย ลงพื้นที่ร่วมกับ นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอลี้ พร้อมด้วย นางพิภินันท์ สมองดี นายกกิ่งกาชาด อำเภอลี้ เยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยังชีพ พร้อมสอบเคสเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้แก่กลุ่มเปราะบาง บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 9 และบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม