กิจกรรมโครงการชุมชนคนศรีวิชัยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการชุมชนคนศรีวิชัยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม