กิจกรรมโครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะต้นทาง

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ อสม.ตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และประชาชนตำบลศรีวิชัย ได้ร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะต้นทาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม