กิจกรรมโครงการ เกษตรสร้างคุณค่า ชราสุขใจ สูงวัยสร้างงาน

วันที่ 5 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมโครงการ เกษตรสร้างคุณค่า ชราสุขใจ สูงวัยสร้างงาน ณ วัดหนองกวาง บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม