กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ “วิทยาลัยสูงวัย” ครั้งที่ 2

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ “วิทยาลัยสูงวัย” ครั้งที่ 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการทำขนมไทย ซึ่งนักเรียนวิทยาลัยสูงวัยเทศบาลตำบลศรีวิชัยเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญหาชาวบ้าน หมู่ 6 บ้านแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม