กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ “วิทยาลัยสูงวัย” ครั้งที่ 2

วันที่ 17 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ “วิทยาลัยสูงวัย” ครั้งที่ 2 โดยมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ “11 อ.ให้สูงวัยแบบ Strong” และการให้ความรู้เกี่ยวการทำฮอร์โมนไข่ “หลุมพอเพียง” เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพในวัยชรา พร้อมทั้งมีความรู้ในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม