กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย

กีีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดงานกีฬาสี ให้แก่ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกาย และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งเเรง โดยได้รับเกียรติจาก นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในการเปิด กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย

Categories: ภาพกิจกรรม