ขอขอบคุณ คุณครูวรรณทิภา ปัญญากรณ์ (ครูดี) ได้มอบที่ดินเพื่องานราชการแก่เทศบาลตำบลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 คุณวรรณทิภา ปัญญากรณ์ (ครูดี) ได้อุทิศโอนที่ดิน เนื้อที่ 4.5 ตารางวา ให้เทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อใช้ในงานราชการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้แก่ประชาชนบ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 ได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค- บริโภคอย่างทั่วถึง

เทศบาลตำบลศรีวิชัย จึงขอขอบพระคุณ คุณวรรณทิภา ปัญญากรณ์ (ครูดี) เป็นอย่างสูง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์